Congratulations to Dr. Gerard Peiró for his PhD

December 13, 2017

Congratulations to Dr. Gerard Peiró Bell-lloch for successfully defending his PhD theses Emmagatzematge d’energia tèrmica d’alta temperatura per aplicacions de fred solar i centrals termosolars